Wij volgen het RIVM inzake het Coronavirus

RIVM t.a.v. Corona maatregel

Vandaag vrijdag 8 mei is er een protocol uitgekomen die door de zwembadbranche is opgesteld.
Afhankelijk van de aard van het zwembad zijn er m.i.v. 11 mei mogelijkheden op het zwembad open te stellen.
In de mogelijkheden die nu worden geboden zien wij organisatorisch nog geen mogelijkheden om u welkom te heten.
Wij doen ons best om zo snel als mogelijk welkom te heten.


https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-1.01-08-05-2020.pdf