Zwemles – Voorwaarden

VOORWAARDEN ZWEMLESKAART

De meerlessen kaart (koker) is geldig voor de periode waarop de lessen van toepassing zijn. Dit  kan verschillen per les kaart (6 of 12 weken). De geldigheid van de kaart is dus afhankelijk van de kaart die u koopt.

Zodra een kaart (koker) volledig is afgeboekt koopt u een nieuwe kaart. Wij houden namelijk voor uw kind een plek gereserveerd in de lesgroep. Als uw kind verzuimt tussen de oude en nieuwe leskaart in, kost het u wel de les(sen).

Het missen van een les geeft geen recht op een inhaalles. Deze les vervalt.

Wij willen graag weten wanneer uw kind ziek is. U kunt dat doorgeven aan de receptie. Bij ziekte is de gemiste les in de eerste week voor eigen rekening. Daarna wordt, bij inlevering van de kaart (koker), de geldigheidsduur verlengd. Dit gaat altijd in overleg, zodat wij weten wanneer uw kind weer kan beginnen.

Als uw kind langer ziek is, kan het zijn dat het niet meer in dezelfde groep kan instromen. Dit gaat  in overleg met de lesgever.

Als u tijdelijk wilt stoppen met de lessen vragen wij u dringend dit aan de receptie door te geven. Als u dit tijdig en in overleg doet, kost het u geen lessen, de plek van uw kind blijft dan niet meer gereserveerd. Zodra u weet wanneer uw kind weer gaat beginnen horen wij dit graag, zodat we naar een geschikte plek kunnen zoeken.

Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen gewoon door, met uitzondering van de Kerst-, en zomervakantie. Tijdens deze periode wordt uw leskaart automatisch verlengd, dit geldt ook voor de feestdagen waarop geen les wordt gegeven. Wanneer u tijdens de voorjaars-, mei- en herfstvakantie afwezig bent, meldt dit dan minimaal 2 weken van te voren zodat uw kaart hierop aangepast kan worden. Wij compenseren dan maximaal één 1 les.

Indien u/uw kind na het behalen van een diploma niet wil door gaan voor een vervolg diploma, dan kunt u de resterende lessen omzetten naar recreatief zwemmen. Restitutie van de resterende lessen in contanten is niet mogelijk.

Klik hier voor een afdruk-versie voorwaarden zwemleskaart.